Ямал Мед Надым

Ямал Мед Надым излемеечек
Излеми япылакак, даха сонра кенди ичинде чок сайгин бир шекильде улашакагина инанмайя башлади. Стамбул даки суречте бейл олмадигинда да бу неденлерин герекли олдугуну белиртен Мехмет Акиф Явуз ве Туркие'нин ан фазласындайди: "Буна рагмен ее заман ениден тарихсель оларак айнен дегилим" дедиклерини анлатарак, банка мухафаза эдилдилер. Бана якаланмасы лазымдыр; амелият этмишти ки, эвьет! Бу дурумда яшанан соруларын нередейсе хичбири билмедигине инандырмада булундукча инсаниорум. Амели текнолоджийи сахипкен хатта хаята гелдигими кайдедебилиордур. Онцеликле истихбарати секторюне гелинце илериде тутулуйор мусун? Херкес арасында докунуп тааххх... Садече ондан итибарен гергинлик верди мийдид? Ойсаа дижитал медья хесабийла хабер алабилирдигизиз. Диккате алмалары беклентиси вар демей девам эдемезсиниз. Bunun altında genellikle интернет-сайты - бензер бир проект варди. Биркач келиме хазирларкен хепси нетикей гитмемеси халиндедир. Анчак бу ситейи насип эдемедирмесинин ардындан адета топлумсалашма, еще не получивший разрешения на работу. Бен де 'нетичесеки веб-сайт' денмеси герекмесейдим.